Thế giới chúng ta rồi sẽ ra sao?

Dưỡng linh
11:40 30/04/2021

Oneway.vn - Khi Đấng Christ tái lâm, con dân Chúa sẽ nhìn thấy Vua Phục sinh trong quyền năng và vinh quang cao cả.

Con dân Chúa sẽ ngay lập tức được biến đổi thành những người vô tội, trở nên giống như Vua vinh quang của họ mãi mãi. Giống như Đấng Christ, lòng yêu thương của họ - niềm vui thích với những điều thực sự cao cả, đẹp đẽ và xứng đáng - sẽ được nâng lên tầm cao không thể tưởng tượng trong chính tình yêu của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Và trong niềm vui sướng tột độ, thánh khiết, và trọn vẹn trong Đức Chúa Trời, sự vinh hiển của Ngài sẽ tỏa sáng.

Tuy nhiên, chúng ta có thể vội kết luận rằng mục đích tối thượng của Chúa đã đạt đến đầy đủ trong thời điểm đó. Nhưng Đức Chúa Trời không có ý định bày tỏ vinh quang Ngài một cách vô hình hoặc không nghe được. Vì vậy, sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng tái lâm là kết thúc mục đích của Đức Chúa Trời. Công việc tối thượng sẽ tiếp tục phát triển từ sự tái lâm: đó là sự phục sinh của cơ thể và sự đổi mới của vũ trụ.

Đức Chúa Trời không tạo ra vũ trụ vật chất và cơ thể vật chất của chúng ta để cuối cùng lại vứt bỏ nó. Đó không phải là những gì Kinh thánh nói với chúng ta.

Nâng tầm vũ trụ

Vũ trụ và mọi thứ trong đó sẽ luôn luôn là nơi công bố vinh quang của Đức Chúa Trời. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi thiên 19:1). Điều đó đúng với toàn bộ thế giới vật chất, từ nguyên tử nhỏ nhất đến thiên hà xa xôi. Sự nhỏ bé của loài người giữa sự bao la của vũ trụ không phải là điều vô nghĩa. Vì sự rộng lớn của vũ trụ nói lên sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Con người có sự vĩ đại của mình, nhưng nó nằm ở khả năng nhận biết và thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng gọi vũ trụ là “công việc của ngón tay Chúa” (Thi thiên 8:3).

Trong công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dệt nên một thực tại bằng cả vật chất và phi vật chất. Sự liên kết giữa chúng vô cùng bí ẩn, nhưng rất cần thiết cho việc thể hiện vinh quang Ngài một cách tối đa. Qua việc làm cho cơ thể con người sống lại từ cõi chết và nâng tầm vũ trụ như nơi ở của những cơ thể thánh đó, vinh hiển của Đức Chúa Trời trở thành mục tiêu cuối cùng của mọi sự - tôn vinh Thánh thể Ngài và thể hiện sự vĩ đại, giá trị và vẻ đẹp của chính Ngài.

Thân thể vật chất chết đi, thân thể tâm linh hầu đến

Ở lần tái lâm thứ hai,

“Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16)

Phao-lô mô tả những thân thể sống lại:

“Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng” (1 Cô-rinh-tô 15:42–44)

Thân thể tâm linh là gì? Đừng nghĩ về một thứ gì đó quá trừu tượng hay ma quái. Phao-lô cho biết Đấng Christ sẽ làm cho thân thể phục sinh của chúng ta giống như thân thể của Ngài: “Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật” (Phi-líp 3:21). Đấng Christ Phục sinh không phải là một bóng ma. Ngài hiện ra với các môn đồ và nói: “Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có” (Lu-ca 24:39). Sau đó, Ngài ăn một miếng cá để khỏi nghi ngờ: thân thể tâm linh không phải là một linh hồn (Lu-ca 24: 42–43).

Đúng hơn, thân thể tâm linh là một thân thể được tái tạo dưới một hình thức nằm ngoài sự hiểu biết và kinh nghiệm của chúng ta. Nó hoàn toàn thuộc về phương diện tâm linh, được trang bị cho sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Thân thể ấy sẽ có những khả năng Chúa ban cho mà trước đây chưa từng có. Vì làm sao chúng ta có thể nhìn nhau mà không bị mù, khi mỗi người đều chói rạng như mặt trời (Ma-thi-ơ 13:43)?

Vũ trụ mới được tạo ra cho nhân loại mới

Để chứng tỏ rằng vũ trụ tồn tại vì con người chứ không phải con người vì vũ trụ, điều đáng kinh ngạc sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời tái tạo vũ trụ để phù hợp với nhân loại mới và thân thể tâm linh của họ.

Tiên tri Ê-sai đã thấy trước ngày này và tuyên bố lời Đức Chúa Trời: “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa” (Ê-sai 65:17). Sứ đồ Giăng cũng thấy điều đó: “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa” (Khải Huyền 21:1). Và sứ đồ Phi-e-rơ đã mô tả sự xuất hiện của trời mới đất mới qua một cuộc thanh tẩy vĩ đại:

Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các từng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi! Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở” (2 Phi-e-rơ 3:12–13).

Nhưng điều đáng kinh ngạc là: toàn bộ công cuộc đổi mới được thực hiện để vũ trụ dự phần trong sự tự do vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Phao-lô nói:

“Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:19–21)

Không phải con người đang cố gắng tìm kiếm một chân trời mới. Nhưng đó là điều ngược lại: mọi tạo vật đang tìm kiếm ngày con cái Đức Chúa Trời được nên vinh hiển. Khi Đức Chúa Trời khiến tạo vật rơi vào tình trạng hư nát, thì trong tâm trí Ngài đã định sẵn một ngày giải phóng trong tương lai. Ngày ấy đã được lên kế hoạch để muôn vật được dự phần vào sự tự do và vinh quang của con cái Ngài. “Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời”(Rô-ma 8:21).

Ngôi nhà hoàn hảo cho những người hoàn hảo

Con cái Chúa sẽ nhận được cơ thể tâm linh mới, tự do, vinh quang, và toàn bộ tạo vật sẽ được biến đổi thành một nơi ở hoàn hảo cho nhân loại mới này. Điều này có nghĩa là mục đích ban đầu của công việc sáng tạo - để tuyên bố sự vinh hiển của Đức Chúa Trời - sẽ được nâng cao, tương ứng với việc các thánh đồ giờ đây đã có khả năng để nhìn thấy, thưởng thức và thể hiện vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Tội lỗi sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Sẽ không có gì ô uế, vô đạo đức hay nửa vời. Chân lý tồn tại ngay cả trong từng suy nghĩ. Sẽ không có sự kiêu ngạo nào. Mọi việc sẽ được thực hiện nhân danh Đức Chúa Jêsus và vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Mọi chuyển động và kết nối trong thế giới vật chất đều sẽ truyền đạt trí tuệ, quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời.

Tâm trí, tấm lòng và cơ thể của các thánh đồ lúc ấy sẽ cảm nhận và hành động mà không bực bội, không bối rối, không kìm nén, không nghi ngờ, không lo âu, không hối hận và không có tội lỗi. Tất cả những gì chúng ta biết đều nằm trong sự hiểu biết về Chúa. Tất cả cảm giác của chúng ta sẽ tồn tại gồm hương thơm của giá trị và vẻ đẹp của Chúa. Tất cả hành động của chúng ta sẽ tuân theo ý muốn Ngài.

Cái giá của Thiên Đàng

Chúng ta sẽ hát mãi “bài ca Chiên Con” (Khải Huyền 15:3) - Chiên Con đã chịu giết (Khải Huyền 5: 9) - nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ quên rằng mọi cảnh tượng, mọi âm thanh, mọi hương thơm, mọi hành động trong thế giới mới này đều nhờ Đấng Christ hy sinh và chuộc lấy cho những đứa con hèn mọn của Ngài. Cái giá của thế giới này - với tất cả niềm vui - là chính mạng sống Ngài (Rô-ma 8:32; 2 Cô-rinh-tô 1:20).

Niềm vui Thiên Đàng sẽ tăng thêm lòng biết ơn và tình yêu chúng ta đối với Chúa Jêsus. Trời mới đất mới sẽ không bao giờ giảm đi mà chỉ làm tăng thêm niềm tự hào “về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (Ga-la-ti 6:14). Chúng ta sẽ không bao giờ quên rằng vũ trụ được tái tạo bởi Đức Chúa Jêsus Christ và vì Đức Chúa Jêsus Christ (Cô-lô-se 1:16).

Đức Chúa Trời - Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh - sẽ nhìn thấy công việc Ngài hoàn thành và “ca hát mừng rỡ” (Sô-nô-phi 3:17). Đức Chúa Cha sẽ vui mừng về Con Ngài và những thành tựu đắc thắng của Ngài (Ma-thi-ơ 17:5; Phi-líp 2:9–11). Đức Chúa Con - Chàng rể sẽ vui mừng vì Cô dâu thánh khiết của mình - Hội thánh được tôn vinh (Ê-sai 62:5). Và niềm vui của Đức Thánh Linh sẽ tràn đầy các thánh đồ như chính niềm vui của Đức Chúa Trời trong chính Ngài (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6).

Bài: John Piper; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: desiringGod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này