Bạn có thể cho Đấng Christ điều gì?

Dưỡng linh
12:43 11/09/2020

Oneway.vn - Khi tác giả Thi-thiên kêu lên, "Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?”.

Câu trả lời là: “Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi, Mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va" (Thi thiên 116: 12-13).

Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta món quà cứu rỗi, và chúng ta tự hỏi, "Bây giờ tôi có thể làm gì cho Ngài để báo đáp?" Trả lời: Hãy nhờ cậy Ngài. Đó là điều Chúa muốn.

Đấng Christ luôn muốn được vinh hiển qua những lợi ích Ngài ban cho chúng ta. Ngài muốn được vinh hiển khi chúng ta nương cậy Ngài hơn là cố gắng “làm giàu” cho Ngài. Khi chúng ta mang đến cho Chúa những món quà, như thể Ngài cần một điều gì đó, thì chúng ta đang xem Ngài là một người thiếu thốn, và chúng ta là những nhà hảo tâm. Chúa là Đấng có khả năng tự chủ vô hạn. Vì vậy, món quà duy nhất mà chúng ta có thể dâng lên Ngài là ngợi khen, tạ ơn, khao khát và nương dựa.

Một dòng suối không thể được tôn cao khi chúng ta đổ những xô nước bẩn từ trên núi xuống. Nhưng dòng suối đẹp đẽ là  khi chúng ta quỳ bên mép suối, úp mặt xuống uống dòng nước mát lành, sau đó đứng dậy và nói: "Thật tuyệt vời!" Đó chính là là sự thờ phượng. Sau đó, chúng ta lấy nước suối trong một cái xô, đi bộ xuống núi đến với những người không biết về dòng suối ấy, và nói với họ: "Hãy nếm thử này! Ngài ở ngay trên đó, và danh Ngài là Jêsus!" Ngài muốn ai cũng được uống dòng nước mát lành, bởi vì chính khi đó suối mới trông thực sự dồi dào, giàu có. Và đó chính xác là những gì Chúa muốn chúng ta làm cho Ngài.

Nhưng có phải khi ban cho người nghèo, chúng ta cũng đang dâng lên cho Chúa không? (Ma-thi-ơ 25:40).

Đúng, nhưng chúng ta có thể ban cho điều gì? Ngày nay Chúa Jêsus đang ở trên trời, Ngài đã phục sinh, sống đắc thắng và cung cấp mọi thứ để chúng ta có thể chia sẻ cho người nghèo. "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Phi-líp 4:19).

Vì vậy, nếu bạn có thức ăn để đưa cho người đói, có quần áo để mặc cho người trần truồng, có đồ uống để trao cho người khát, dù là bất cứ điều gì, thì bạn cũng đang nhận được điều đó từ Chúa Jêsus. Bạn không thể làm giàu cho Chúa. Vậy bạn đang dâng cho Ngài điều gì? Bạn dâng lên Ngài danh dự, tôn vinh và vinh hiển.

Chúa Jêsus gọi những người được giúp đỡ là “anh em ta”. Nghĩa là nếu bạn giúp đỡ người nghèo, thì bạn đang giúp đỡ anh em Chúa Jêsus. Bạn đang tôn trọng họ bởi vì họ thuộc về Chúa Jêsus.

Chúa Jêsus không cần thức ăn hay quần áo. Điều Ngài ưa thích là nhận được vinh hiển khi chúng ta nói rằng "Tôi sẽ yêu thương và hy sinh vì những người anh em của Ngài." Vì vậy, khi nói về việc dâng hiến cho Chúa Jêsus (theo Ma-thi-ơ 25:40) chúng ta nên hiểu rằng lúc ấy Đấng Christ đang được tôn vinh và nhận lấy vinh hiển, bởi vì chúng ta sẵn lòng phục vụ những người anh em Ngài.

 

Bài: John Piper; dịch: Jennie
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này