Giữa đau đớn, Chúa Jêsus lớn tiếng dâng những lời nguyện cầu đầy nước mắt

Dưỡng linh
01:59 21/09/2023

Oneway.vn - Chúa Jêsus đã tận lực chiến đấu chống lại tội lỗi trong xác thịt của Ngài và Ngài cũng cần được giúp đỡ.(Ảnh: The Word Among Us)

“Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết; và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời. Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu” (Hê-bơ-rơ 5:7-8).

Chúa Jêsus chịu trong thân phận con người như chúng ta. Đức Chúa Trời đã không ban cho Ngài bất kỳ đặc ân nào hay khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho Ngài, vì nếu vậy toàn bộ công tác cứu rỗi sẽ thất bại và chẳng đáng giá gì.

Chúa Jêsus đã tận lực chiến đấu chống lại tội lỗi trong xác thịt của Ngài và Ngài cần được giúp đỡ. Lời cầu nguyện “lớn tiếng và đầy nước mắt” của Ngài đã được nhậm vì chúng là thật, là kết quả của việc chỉ muốn phục vụ Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã dạy Ngài vâng lời, ban cho Ngài quyền năng và lòng kiên quyết mà Ngài cần để tự bỏ mình đi, trong mọi lúc.

Chúa Jêsus đã tận lực chiến đấu chống lại tội lỗi trong xác thịt của Ngài và Ngài cũng cần được giúp đỡ

Chúng ta đã tuyệt vọng đến thế nào để giành được chiến thắng? Tiếng kêu xin của chúng ta lên Chúa lớn đến mức nào? Bạn sẵn lòng vâng lời Ngài ra sao? Bạn có muốn được cứu khỏi chết không? Để thắng như Ngài đã thắng, chúng ta cần noi theo Chúa Jêsus trong mọi sự, cũng như trong cách chúng ta cầu xin Chúa vùa giúp.

Đối với hoàn cảnh của chúng ta, những dục vọng trong xác thịt và những áp lực bên ngoài có thể sừng sững như núi cao. Trận chiến này có vẻ bị áp đảo. Nhưng hãy nhớ rằng bạn không đơn độc.

Chúa Jêsus hiểu làm người là thế nào. “Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15).

Trước khi Ngài rời thế gian, Chúa Jêsus đã hứa với các môn đồ sẽ sai Đức Thánh Linh, Đấng An Ủi đến với họ, là Đấng sẽ dẫn họ vào chân lý. (Giăng 14:16-17, 26; Giăng 15:26).

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai Đức Chúa Trời để nhận lãnh tình thương và ơn phước giúp ta khi cần thiết” (Hê-bơ-rơ 4:16 - KTHD).

“Khi cần thiết” là khi tôi bị cám dỗ, khi tôi nhìn thấy và cảm nhận tội lỗi trong xác thịt, là khi tôi tranh chiến để giữ mình thánh sạch và không phạm tội.

Nếu tôi lớn tiếng cầu xin sự giúp đỡ như Chúa Jêsus, trong sự hạ mình và đầy nước mắt, tha thiết mong muốn được chiến thắng và được cứu khỏi chết, thì tôi sẽ được giúp đỡ.(Ảnh: Crosswalk.com)

Đức Thánh Linh sẽ đến và cho tôi biết đâu là con đường phải đi. Và con đường đó luôn luôn là: “Hãy chịu khổ về phần xác, như Chúa Jêsus đã chịu!”

Nếu tôi hạ mình và sẵn lòng vâng lời, Ngài sẽ ban cho tôi sức mạnh và lòng kiên quyết mà tôi cần để kiên trì đánh trận chiến của mình. Ngài sẽ ban cho tôi sự sáng và sự thông hiểu để nhìn biết tội lỗi ghê tởm đến mức nào, và sự kêu gọi thiên thượng của tôi vĩ đại ra làm sao.

Đức Thánh Linh sẽ đến và cho tôi biết đâu là con đường phải đi.

Ngài sẽ ban cho tôi Lời Chúa để dẫn dắt, giúp đỡ và làm khí giới của tôi. Ngài sẽ ban quyền năng để tôi chiến thắng tội lỗi!

Lời Đức Chúa Trời là gươm (Ê-phê-sô 6:17; Hê-bơ-rơ 4:12). Đó là chân lý tuyệt đối và là khí giới quyền năng để chống lại sự lừa dối của sa-tan và tội lỗi.

Đừng mãi đứng nơi sợ hãi và kêu gào, hãy ngước mắt lên nhìn vào Ánh Sáng và bước tới, công bố đắc thắng trong năng quyền của Danh Chúa Jêsus Christ!


Bài: Milenko van der Staal; dịch: Ruth
(Nguồn: activechristianity.org

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này