Hãy luôn nhìn cuộc đời bằng lời tạ ơn

Dưỡng linh
02:26 20/11/2020

Oneway.vn - Là Cơ Đốc nhân, bạn hãy chọn thái độ sống để được đẹp lòng Đức Chúa Trời và những người xung quanh.

Lời Chúa trong Sáng-thế-ký 47:8-9 chép: “Gia-cốp tâu rằng: Những năm tôi sống ở đời phiêu lưu hết thảy là một trăm ba mươi năm; các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn, chẳng bằng những năm bình sanh của tổ phụ tôi khi người ở phiêu lưu đó.” 

Quả thật khi nhìn những điều đang xảy ra trên thế giới, trên quê hương chúng ta mới thấy đời sống con người ngắn ngủi, và lại nhọc nhằn quá đổi. 

Vậy nên, là Cơ Đốc nhân, chúng ta hãy chọn thái độ sống để được đẹp lòng Đức Chúa Trời và những người xung quanh.

Cuộc đời chúng ta đầy tiếng thở dài hay là tu viện đầy tiếng hát ca, là tùy thuộc chúng ta có biết tạ ơn Chúa hay không? Tạ ơn trong mọi sự, có nghĩa là tạ ơn giữa những khó khăn, hoạn nạn, bách hại mà mình đang gặp phải. Đây là sự dạy dỗ mới nghe tưởng chừng như vô lý và khó thực hiện. Chúng ta thường hay than phiền, trách cứ trong trường hợp này nhiều hơn là sự tạ ơn. Làm sao chúng ta có thể tạ ơn Chúa khi trong gia đình có người bị tai nạn, hoặc chết, bị bệnh hiểm nghèo, hay là mình đang mất việc làm v.v… Vấn đề chúng ta tạ ơn Chúa cần phân biệt, chúng ta không tạ ơn Chúa về những hoạn nạn, mà tạ ơn Chúa trong hoàn cảnh hoạn nạn? Tại sao?

Phao-lô nêu lý do là vì:

  1. Chúa đang ở gần (Phi-líp 4:5b)

    Ý nói ở đây là ngày Chúa trở lại đã gần. Phi-líp 4:7 cho biết Chúa sẽ sớm trở lại để đem chúng ta vào cõi đời đời, phước hạnh, không còn đau khổ nữa. Đời sống ngắn ngủi, những khó khăn làm chúng ta lo sợ, mất vui..., khiến ta cứ thấy nó to lớn và lâu dài. Nhưng thật sự mọi khó khăn không còn kéo dài mãi, vì Chúa Jêsus sẽ sớm trở lại, và khi Chúa tái lâm mọi đau khổ sẽ chấm dứt.

 

2.“Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20)


Chúa hiện diện mỗi phút giây trong đời sống chúng ta. Ngài không bỏ chúng ta, Chúa sẽ mở cho chúng ta cánh cửa, một con đường. Hoàn cảnh chúng ta không phải là cuối cùng, nhưng là khởi đầu cho một việc mới, có ích lợi. 

Hãy tạ ơn Chúa, vì Ngài có thể cho chúng ta vượt qua. Tạ ơn Chúa, vì chúng ta tin vào sự thành tín của Ngài, vì hoạn nạn bây giờ không thể so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Hãy luôn nhớ rằng: Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi sự.

Vì vậy, hãy để lòng trông cậy, hãy luôn vui mừng trong Chúa, đừng lo phiền chi hết. Hãy tạ ơn Ngài, vì những ơn lành, phép lạ.
 

Tạ ơn Chúa vì chúng ta có đau khổ nhưng không quá lớn, tạ ơn Ngài giữa những khó khăn đang đối diện nhưng ý muốn của Đức Chúa Trời luôn là tốt lành.

Khi sống với tinh thần tạ ơn, chúng ta làm vui lòng Chúa. Vì ý muốn Chúa là chúng ta có một tâm hồn bình an, tin cậy khi sống giữa thế giới bất an và đầy lo sợ nầy.

Tóm lại, hạnh phúc không tùy thuộc vào những gì chúng ta đang có, nhưng tùy thuộc vào sự nhận biết những gì Chúa đã làm. Cùng một sự việc có thể người nầy thấy những sự tiêu cực, để rồi than phiền oán trách, nhưng người kia sẽ thấy những điểm tích cực để cảm tạ vui mừng. 

Nhìn một bó hoa, người nầy có thể thấy vẻ đẹp cả bó hoa, nhưng người kia lại thấy một cành hoa héo úa trong bó hoa lớn. Giữa những thử thách, hoạn nạn thay vì nhìn thấy những đau đớn và bất hạnh, bạn hãy tìm thấy nó qua đức tin, qua sự mặc khải trong hoạn nạn, lúc đó, bạn sẽ thấy ơn phước nhiều hơn bất hạnh, và đau đớn trước mắt bạn chỉ là tạm thời.

Là con của Chúa, hãy tin chắc chắn rằng: Chúa là Đấng thành tín và công bình, Ngài sẵn sàng bẻ trách sửa trị, nhưng Ngài cũng là Đấng từ bi giàu lòng thương xót:

"Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, 

Cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng”. (Ma-thi-ơ 22:20)

Hồ Galilê

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này