Nhiều người ngoại tìm đến Kinh Thánh giữa đại dịch

Coronavirus
10:00 06/04/2020

Oneway.vn - Một nghiên cứu mới cho biết khoảng 20% ​​người ngoại đã bắt đầu đọc Kinh Thánh kể từ khi đại dịch coronavirus lan rộng trên toàn cầu.

Nghiên cứu được ủy quyền bởi “Quỹ Joshua” - nhóm truyền giáo Israel và thực hiện bởi McLaughlin & Associates, đã phỏng vấn 1000 người Mỹ - theo đạo và không theo đạo, để tìm hiểu thêm về “phản ứng tâm linh” của họ trước cuộc khủng hoảng này.

Đáng chú ý, khoảng 44% người Mỹ thấy rằng đại dịch coronavirus toàn cầu và khủng hoảng kinh tế là “lời cảnh tỉnh để con người quay trở lại tin nhận Chúa”, và là “dấu hiệu của ngày phán xét sắp đến".

Ngoài ra, khoảng ⅕ số người không theo Cơ đốc giáo (21,5%) cho biết cuộc khủng hoảng này khiến họ bắt đầu đọc Kinh Thánh, nghe giảng Kinh Thánh cùng với các bài giảng Cơ Đốc trên mạng mặc dù bình thường họ chẳng bao giờ nghe.

Nhóm người này cũng thường tìm hiểu thêm trên mạng về lời tiên tri trong Kinh Thánh và kế hoạch của Chúa cho tương lai loài người, họ cũng thường trò chuyện về thuộc linh với gia đình và bạn bè.

Đối với Cơ Đốc nhân, có 4/10 (40,1%) cho biết họ đang đọc Kinh Thánh, xem hoặc nghe giảng Kinh Thánh và các bài giảng Cơ Đốc giáo trực tuyến nhiều hơn bao giờ hết vì không thể đến nhà thờ. Nhóm này cũng thường tìm hiểu thêm trên mạng về lời tiên tri trong Kinh Thánh và kế hoạch của Chúa cho tương lai loài người.

Có hơn 300.000 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 trên khắp nước Mỹ, với tổng số ca nhiễm toàn cầu hiện nay là trên một triệu; số người chết trên toàn thế giới hiện khoảng gần 70.000.

 

Bài: Will Maule; dịch: Jennie

(nguồn: faithwire.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này