Sa-tan suy phục trước danh Chúa Jêsus!

Dưỡng linh
12:38 01/08/2020

Oneway.vn - “Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8b).

Bài Thánh ca số 41 “Chúa, bức thành kiên cố ta” do nhà Cải chánh giáo hội Martin Luther sáng tác có lời 3 như vầy, “Dẫu quỷ dữ đầy trên thế gian này, đuổi theo ta toan nuốt hằng ngày. Trước Đấng có quyền xua nó lui liền, chúng ta không kinh khiếp ưu phiền. Kìa, vua tối tăm giận chăng? Thật ta không nao chi hắn nay hắn khoe khoang nhất thời án hắn xưa Chúa khép rồi, thúc thủ khi Christ phán một lời”. 

Thật vậy, Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời có quyền hơn mọi thế lực tối tăm, đánh đổ những quỷ dữ nghịch cùng chúng ta, như lời ký thuật trong Luca 4:31-37. 

1. Ma quỷ phải suy phục trước lời phán của Chúa Jêsus

“Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: “Hãy nín đi, và ra khỏi người nầy. Quỷ liền vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi đến người.” (Luca 4:35)

Từ liệu “quỷ” ở đây thường được dịch là “ma quỷ“. Các quỷ thường được nói đến là những tà linh nghịch thù cùng Đức Chúa Trời và có một số quyền trên con người. Các quỷ nhận biết Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, dù chúng là những thiên sứ sa ngã, là những tà linh ô uế. (Ês 14:11-15; Êxê 28: 12-19). Và chúng đang nắm quyền bá chủ trong thế giới mờ tối cùng các thần dữ trên trời. 

Quỷ ám vào con người, sử dụng thân thể vật lý của người đó hầu thực hiện ý muốn của chúng (Êph 2:2-2). Theo Luca 4:31-37, một người trong nhà hội bị tà linh ám, khi Chúa Jêsus rao giảng, quỷ nhận biết quyền năng và sự thánh khiết của Ngài, nên kêu lên: “…Hỡi Jêsus Na-xa-rét! Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!” (Luca 4:33b-34)

Trong những năm còn tại thế, Chúa Jêsus đi khắp nơi, giảng dạy về Phúc âm của Nước Đức Chúa Trời và chính Phúc âm đẩy lùi kẻ thù. Khi Phúc âm thật được rao giảng, các quỷ cũng run sợ vì biết Chúa Jêsus có quyền hủy diệt nó. Tất cả những gì Chúa Jêsus cần làm là chỉ bởi một Lời phán. 

Thật vậy, chỉ bởi Lời phán, Chúa Jêsus khiến quỷ phải im bặt và sợ hãi mà ra khỏi người bị ám. Chỉ bằng Lời quyền năng của Chúa, những thế lực mờ tối, quỷ dữ và ngay cả những con người vô tín phải suy phục và vâng lời trọn vẹn.

2. Chúa Jêsus có quyền trên ma quỷ

“Mọi người đều kinh ngạc và hỏi nhau: Đạo gì vậy? Vì Ngài lấy quyền uy và năng lực, ra lệnh cho các tà linh, thì chúng liền xuất.” (Luca 4:36-BDM). 

Chúa Jêsus có quyền trên ma quỷ và trên tất cả các thế lực gian ác. Khi mọi người chứng kiến quyền năng đuổi quỷ của Chúa Jêsus, họ kinh ngạc. Từ liệu kinh ngạc có nghĩa là ngạc nhiên, kinh hãi, sững sờ. Họ kinh ngạc khi thấy Chúa Jêsus giải cứu một người khỏi gông cùm của Satan. Họ đang nhìn thấy một Cứu Chúa siêu việt, đầy quyền năng. 

Thật vậy, từ “quyền năng” trong nguyên văn Hy-lạp có nghĩa là quyền năng, năng lực, và sức mạnh. Theo tự điển Lexicon tiếng Hy-lạp của Thayer, từ này còn nói đến “năng lực vốn có, sức mạnh ở trong bản tánh của một người.” Hay nói cách khác, Chúa Jêsus vốn có quyền trong chính Ngài, bản tánh của Ngài là quyền năng. Vì vậy, Chúa Jêsus có quyền trên ma quỷ, có năng lực giải cứu người bị quỷ ám mà không cần đến sự trợ giúp của bất cứ con người nào. 

Đây là mục đích Chúa Jêsus đến thế gian, sứ đồ Giăng đã khẳng định, “Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ” (1 Giăng 3:8b). 

Chúa Jêsus đuổi tà ma ra khỏi người bị quỷ ám để chứng minh cho mọi người thấy, Ngài có quyền bẻ gãy mọi quyền và thế lực của ma quỷ và giải phóng con người ra khỏi nanh vuốt của nó. Ngày nay, thế lực ma quỷ vẫn đang hoạt động một cách mạnh mẽ trong thế giới chúng ta đang sống, nhưng người thật lòng tin Chúa, mời Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng và làm chủ đời sống. Người ấy được Chúa bảo vệ và ma quỷ không có quyền ám vào, dù có thể bị ma quỷ tấn công (Êph 6:10-20) và chống đối (II Côr 2:11; 1Tês 2:18). 

Tà linh đôi khi núp bóng đằng sau những giáo lý giả và chúng ta cần nhờ Chúa nhận biết (ITim 4:1; IGiăng 4:1). Nhưng Chúa Jêsus đến thế gian, Ngài có quyền trên mọi thế lực tối tăm, kể cả mọi tà linh và khi ở trong Ngài chúng ta được đắc thắng. 

Là con Chúa, chúng ta rất cần quyền năng Chúa để sống cuộc đời Cơ Đốc nhân đắc thắng, chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ, sống chứng nhân cho Danh Chúa Jêsus qua công tác rao truyền Phúc Âm để giải cứu những linh hồn bị ma quỷ chiếm hữu. 

Và trên hết, chúng ta cần liên tục cầu nguyện trong Đức Thánh Linh, nhờ đó mới có năng lực Chúa ban để thực hiện mạng lệnh Chúa truyền.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này