Tấm lòng thờ phượng: Hơn cả một bài hát!

Dưỡng linh
08:27 24/03/2020

Oneway.vn - Khi đặt câu hỏi: “Hôm nay thờ phượng thế nào đây?”, ý chúng ta thường là “hát bài gì, nhạc như thế nào?” 

“Lúc tiếng hát nhạt phai
Lúc âm thanh dừng lại
Chỉ có tiếng lòng con”

Khi đặt câu hỏi: “Hôm nay thờ phượng thế nào đây?”, ý chúng ta thường là “hát bài gì, nhạc như thế nào?”

Nhưng thờ phượng Chúa không chỉ nói về âm nhạc. Âm nhạc chỉ là một trong nhiều cách thể hiện sự tôn thờ. Khi tôn thờ Chúa bằng âm nhạc, chúng ta đang sử dụng một trong nhiều công cụ giúp chúng ta kết nối với Chúa.

Sự thờ phượng của chúng ta dâng lên Chúa cũng có thể được thể hiện qua nhiều cách diễn đạt khác nhau, từ việc rao giảng Lời Chúa cho đến tương giao với anh em, đáp ứng nhu cầu của những người kém may mắn hơn, hay môn đồ hóa muôn dân.

Để sự thờ phượng được trọn vẹn, trước tiên chúng ta phải phô bày trọn vẹn tấm lòng mình trước sự hiện diện của Chúa. Phải chân thành và khao khát cách cá nhân. Khi ấy, tình yêu và sự vâng phục của chúng ta với Ngài sẽ thể hiện tấm lòng thờ phượng cho dù chúng ta sử dụng hình thức tôn vinh nào.

“Khao khát đến thờ tôn 

Hiến dâng lên trọn lòng

Điều quí giá Ngài mong"

Chúa không cần chúng ta tôn vinh danh Ngài. Nhưng Ngài xứng đáng được tôn vinh. Và Ngài mong muốn tấm lòng bạn.

Rô-ma 12:1: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em”. Sự thờ phượng nói về mối quan hệ của chúng ta với Chúa hơn là với âm nhạc.

“Con không chỉ đem dâng bài ca 

Khi lời hát không đem lại những ước muốn Chúa vẫn đợi mong.”

Sự thờ phượng nảy sinh từ một tấm lòng đầu phục và biết ơn: Chúa mong muốn tấm lòng thờ phượng ấy.

Cũng giống như cha mẹ nghĩ: “chỉ có con mới hiểu tấm lòng tôi dành cho chúng”, Chúa mong muốn chúng ta biết tấm lòng và ý muốn Ngài.

Tấm lòng là điều sâu thẳm bên trong chúng ta. Con người bề trong phải được phô bày trọn vẹn trước mặt Ngài để chúng ta có thể kết nối với Ngài.

“Chúa thấy kín sâu trong lòng con

Con nào dám đem che đậy

Ánh mắt Chúa thấu vào tim con.”

Chúa muốn có mối quan hệ cá nhân với mỗi chúng ta. Ngài đang tìm kiếm những người có tấm lòng hoàn toàn đầu phục.

Chúng ta không thể tôn thờ Đấng mà mình không biết. Chúng ta phải được kết nối với Ngài để Đức Thánh Linh có thể hành động trong tấm lòng, giúp chúng ta thờ phượng Ngài theo cách làm Ngài vui lòng.

Đó mới chính là tôn thờ thật sự. Hoàn toàn là về Chúa Jesus.

“Hôm nay con xin tìm đến Đấng con tôn thờ 

Sự thờ tôn dâng Chúa thôi 

Chỉ dâng lên Chúa thôi, hỡi Ngài!”

 

Bài: Christina Wong; dịch: Jennie

(nguồn: thir.st)

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này