Thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi

Niềm Tin Căn Bản
09:55 08/01/2020

Oneway.vn - Đức Chúa Trời có ba ngôi. Ba Ngôi đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Ba Ngôi hiệp lại thành một Đức Chúa Trời.Đức Chúa Trời có Ba Ngôi nhưng không phải là ba Đức Chúa Trời. Đây là một lẽ đạo rất khó hiểu đối với trí tuệ hữu hạn của chúng ta.

Khi chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta không thể biết bầu trời trên đầu chúng ta cao bao nhiêu và có những gì trong đó. Cho dù chúng ta có thể dùng tốc độ của trí tưởng tượng để ngày đêm đi về biên giới của vũ trụ thì suốt đời chúng ta cũng không thể nào đi hết, vì vũ trụ do Đức Chúa Trời dựng nên không có biên giới.

Ngay cả trong con người chúng ta, chúng ta cũng chưa biết rõ hết những diệu kỳ trong cơ thể của mình. Nếu những gì mắt chúng ta có thể thấy mà chúng ta còn chưa hiểu rõ thì làm sao chúng ta có thể hiểu một cách tường tận về Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên mọi sự đó được? Chúng ta đành chấp nhận trí óc mình hữu hạn và lấy lòng đơn thành tin rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi, vì Kinh Thánh đã dạy chúng ta như thế.

Chúng ta có thể tạm dùng biểu tượng của nước (H2O) để minh họa về lẽ đạo Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Nước dù ở thể lỏng, thể rắn (nước đá), hay thể khí (hơi nước), thì cũng đều là nước (H2O) cả. Một nhưng cũng là ba và ba cũng là một. Sự rắc rối là ở chỗ nầy, nhưng đó lại là sự thật.

"Hỡi Y-sơ-ra-ên, xin hãy nghe: Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa độc nhất vô nhị. Anh chị em hãy yêu kính CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em, một cách hết lòng, hết linh hồn, và hết sức mình." (Phục Truyền 6:4).

Đức Chúa Trời phán, “Chúng Ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta, và theo hình dạng Chúng Ta, để chúng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài thú rừng trên đất, và mọi loài vật bò trên mặt đất.” (Sáng Thế 1:26).

Còn Đức Chúa Giê-su, khi chịu báp-têm xong, Ngài bước lên khỏi nước; và kìa, các từng trời mở ra, Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống trên Ngài, như một chim bồ câu; và có tiếng từ trời phán rằng, “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”(Ma-thi-ơ 3:16-17).


Tấm lòng chúng ta đối cùng Chúa ra sao?

Chúng ta phải yêu kính Ngài, thờ phượng Ngài, và làm rạng danh Ngài.

1. Yêu kính Chúa

Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, và hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. (Mác 12:30).

2. Thờ phượng Chúa

Xin hãy đến, chúng ta hãy sấp mình xuống thờ lạy Chúa; Chúng ta hãy quỳ gối xuống trước mặt CHÚA, Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, Chúng ta là con dân của đồng cỏ Ngài, Là đàn chiên do tay Ngài dìu dắt (Thánh Thi 95:6-7).

Đức Chúa Giê-su phán với nó, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta. Vì có lời chép rằng, 'Ngươi chỉ thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi, và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi'.” (Ma-thi-ơ 4:10).

Bây giờ nếu anh chị em không muốn thờ Chúa, thì hôm nay anh chị em muốn thờ thần nào, cứ chọn lấy mà thờ, hoặc các thần mà tổ phụ anh chị em đã thờ bên kia sông Cả, hoặc các thần của dân A-mô-ri trong xứ anh chị em đang sống đây; nhưng riêng phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục thờ Chúa. (Giô-suê 24:15).

3. Làm rạng danh Chúa

"Vậy, anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy làm tất cả vì vinh hiển của Đức Chúa Trời. (1 Cô-rinh-tô 10:31).


(Nguồn: nguonhyvong.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này