Đừng 'khinh dể ngày của những điều nhỏ mọn' (P.2)

Dưỡng linh
11:08 02/05/2021

Oneway.vn - Ngày của những điều trọng đại sắp đến. Và cho đến lúc đó, đừng bỏ bê ngày của những điều nhỏ mọn.

Không như chúng ta tưởng

Chúng ta không làm những việc lớn ngay lúc này. Nhưng mọi việc trước mắt không như chúng ta tưởng đâu. Nếu chúng ta để Kinh thánh định hình lại định nghĩa về “nhỏ mọn” và “lớn lao” trong tâm trí mình, chúng ta sẽ học cách nhìn thấy ngày vĩ đại không chỉ trong tương lai, mà theo một nghĩa nào đó, ngày ấy ở đây ngay bây giờ, giữa tất cả những điều dường như quá nhỏ bé.

Trong suốt ba năm ở với Chúa Jêsus, các môn đồ cần định nghĩa lại ý tưởng về “việc lớn” và “việc nhỏ” hết lần này đến lần khác. Cũng như chúng ta, họ đã vô tình cho phép thế gian này định nghĩa khái niệm lớn nhỏ ấy. Đối với họ, việc lớn bao gồm những người quan trọng, những đám đông và địa vị cao trọng (Ma-thi-ơ 19:13-15; Mác 1:35-39; 10:35-37). Nhưng đối với Đức Chúa Jêsus, những điều vĩ đại của thế gian giống như một ngọn núi được bồi đắp bởi những sợi lông tơ: bây giờ thì trông rất ấn tượng, nhưng sẽ dễ dàng bị thổi bay trong ngày phán xét.

Vậy thì điều gì là vĩ đại trong mắt Chúa? Đó là sự cầu nguyện, ban cho và kiêng ăn thầm lặng (Ma-thi-ơ 6:1-18); hạ mình trước những người thấp hèn nhất (Ma-thi-ơ 23:11-12); dành thời gian với con cái (Ma-thi-ơ 19:13–15); chăm sóc những người bị lãng quên ở những nơi bị lãng quên (Ma-thi-ơ 25:36); trao một cốc nước cho môn đồ hèn mọn của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 10:42); giữ lòng trung thành cho dù bạn có nhiều ta-lâng đến đâu (Ma-thi-ơ 25:14–30). Điều gì nhỏ bé giữa loài người thì sẽ lớn trước mắt Đức Chúa Trời (Lu-ca 16:15).

Sẽ đến một ngày khi “lễ hội hóa trang” của thế gian này phải nhường chỗ cho kỳ phán xét. Khi ấy, “có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt, và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu” (Ma-thi-ơ 19:30). Sau đó, chúng ta sẽ thấy những điều lớn lao của thế này bỗng nhỏ bé như thế nào, và ngày của những điều nhỏ mọn sẽ trở nên vĩ đại như dường bao.

Trung tín trong “ngày nhỏ mọn”

Nếu chúng ta mong đợi điều lớn lao sẽ đến ngay bây giờ giữa thế gian này - cho dù trong Hội thánh, thành phố, hay trong tâm hồn chúng ta - thì chúng ta sẽ bị cám dỗ mà từ bỏ những điều dường như nhỏ mọn đức tin và sự trung thành. Thay vì trồng, tưới và chờ đợi Chúa ban cho sự phát triển (1 Cô-rinh-tô 3:5–7), chúng ta lại cố gắng bón phân hóa học vào đất. Mục sư có thể đầu tư nhiều hơn vào việc “xây dựng thương hiệu” hơn là việc rao giảng Phúc Âm. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể từ bỏ sự vâng lời nhỏ bé trước mặt để làm những điều có vẻ lớn lao và thú vị hơn.

Tiên tri Xa-cha-ri trả lời một lần nữa: “Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (Xa-cha-ri 4:6). Một bàn tay bằng xương bằng thịt không bao giờ có khả năng làm nên việc lớn, trừ khi chúng ta để Chúa định nghĩa “việc lớn” cho chúng ta. Những việc lớn chỉ đến từ Đức Thánh Linh khi Ngài làm việc thông qua những môn đồ nhỏ bé nhưng trung tín.

Chừng nào chúng ta còn ở trong “ngày của những điều nhỏ mọn”, thì công việc của chúng ta là sinh bông trái trung tín của Thánh Linh khi chờ đợi Đức Chúa Trời mang đến những việc lớn (Ga-la-ti 5:22-23). Và công việc của chúng ta là lấy đức tin để nhìn thấy tất cả những điều lớn lao ở ngay trước mắt.

Bài: Scott Hubbard; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: desiringGod.org)

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này